Mariánské náměstí je nové. A mnohem hezčí!

Zlín - Silnice vede dále od kostela, nová kašna, prostranství jsou upravená, vysazena byla nová zeleň. Mariánské náměstí ve zlínské místní části Štípa září díky řadě stavebních úprav novotou. Slavnostně bylo otevřeno ve středu 22. května 2013. 

"Obyvatelé Štípy konečně získali důstojný centrální prostor, který jim i všem návštěvníkům poutního kostela Panny Marie bude lépe sloužit," prohlásil náměstek primátora Miroslav Kašný, který se tomuto projektu věnuje od začátku jeho plánování. "Vznikl zde opravdu hezký prostor. Je to dobře, místní si už proměnu Mariánského náměstí zasloužili," nepochybuje Miroslav Kašný. 

Nápad přebudovat Mariánské náměstí se zrodil v roce 2008, další čtyři roky trvaly přípravy. Samotné stavební práce byly zahájeny v červnu loňského roku. O náklady na proměnu Mariánského náměstí se podělily město a Zlínský kraj, jde totiž o společný projekt. Kraj zaplatil přeložku silnice III/4911, jenž vyšla na 13 a půl milionu korun. Město zafinancovalo vše ostatní. Původně se počítalo s investicí ve výši asi 33 milionů korun, cenu se ale podařilo díky veřejné soutěži na zhotovitele významně snížit. "A to až na skoro polovinu," upozornil Miroslav Kašný na fakt, že město nakonec vyšla zásadní přestavba Mariánského náměstí na cca 16 milionů korun bez DPH. 

Centrum Šípy je nyní nejen výrazně hezčí, ale také praktičtější. Vznikly zde desítky nových parkovacích míst, místním i návštěvníkům slouží nové lavičky a odpadkové koše. Zásadní význam přinesly úpravy poutnímu chrámu narození Panny Marie. "Méně se chvěje, protože auta kolem něj projíždějí ve větší vzdálenosti. Jsem velmi rád, že se Mariánské náměstí změnilo," svěřil se místní farář František Sedláček. 

V průběhu výstavby byly v prostoru Mariánského náměstí objeveny zbytky historických staveb. Těmi se na žádost města zabývali archeologové. Postupně zde odkryli dvě stoky z období pozdní renesance, které byly patrně zbudovány v období výstavby štípského kláštera.  "Severně od kostela, kde měl stát nedostavěný klášter, jsme ve dvou sondách objevili očekávané základové zdivo z počátku 17. století a byl tak ověřen půdorys historického plánu kláštera. Podařilo se také zdokumentovat část objektu, snad šlo o věž. Při výkopových pracích byla také nalezena padesátihaléřová mince z roku 1947. Z toho lze usoudit, že zde byl terén v průběhu druhé poloviny minulého století postupně navýšen o půl metru," prozradil Miroslav Kašný. 

Úpravy Mariánského náměstí ještě nejsou zdaleka u konce. Město počítá s tím, že ještě letos se začne budovat parkoviště před poštou a dojde k dokončení přemístění památníku padlých do prostoru před školkou. "Dále vypisujeme soutěž na realizaci pítka, které bude umístěno v centrálním prostoru mezi lavečkami a nově vysazenými stromy. Bude sloužit k občerstvení kolemjdoucích i turistů a poutníků, kteří hojně navštěvují štípský barokní kostel, který je znám svou nádhernou architekturou a výzdobou v širém okolí," konstatoval Miroslav Kašný.